Kunlaboro
Temas que constroem um Mundo Melhor!
Desde 25/03/2007 Estatísticas1330082 visitas.

Esperanto

Ridi Vjetname: Sagaca Virino

Li riĉiĝas, dum lia frato pli kaj pli sinkas en mizeron. Anstataŭ veni helpe al sia pli juna frato, li festenas ĉiutage kun senĝenaj petoluloj altirigitaj de liaj malavaraĵoj.

- Vi devus pensi pri via frato, pli ol ĵeti monon tra la fenestro kaj grasigi fremdulojn, kiuj ŝatas nur viajn cendojn! - diras al li lia edzino.

- Parolu pli ĝentile pri miaj amikoj, karulino! - rebate respondas la edzo. Ĉiu havas sian propran destinon; lasu mian fraton mem elturniĝi.

La virino decidas malfermi la okulojn al sia edzo.

Iun vesperon, profitante la kutiman foreston de tiu lasta, ŝi mortigas unu hundon, ĉirkaŭvolvas ĝin en mato kaj metas la tuton en iu ĝardenangulo.

Ĉe la reveno de sia edzo, ŝi ŝajnigas sin kvazaŭ kaptata de teruro:

- Kion fari? Mi mortigis infanon!

- Ĉielo! Kiel tio povus okazi? - demandas la edzo, subite malebriiĝinta.

La etulo venis almoze peti ĉe nia pordo. Dum mi estis serĉanta ion por li, trovante min tro lanta kontraŭ lia volo, li insultis min. Tute kolera, mi donis al li fortegan baston-baton kaj li falis, rigide mortinta!

- Kie vi kaŝis la kadavron?

- En ĝardenangulo. Necesas al mi helpanto por ĝin malaperigi antaŭ la ektagiĝo.

- Bone! Tio estas facila! - diras la edzo. Mi kuras serĉi miajn amikojn.

Ĉiuj, kiuj ĵus ĵuris al li eternan amikecon kaŝiĝis for.

- Turnu vin al via frato, - flustras al li lia edzino.

- Mi timas, ke li ankaŭ rifuzus.

- Faru provon tamen! Mi aŭdis, ke la fratoj estas kvazaŭ fingroj de sama mano!

La virino pravas. La juna frato volonte plenumas la peton. Dezirante eltiri sian pli-aĝan fraton el malfacila situacio, li venas, fosas unu tombon kaj tie enterigas tion, kion li prenas por la kadavro de infano.

La morgaŭon, la amikaĉoj venas kaj provas ĉantaĝi la geedzojn. Ĝentile forregalite, ili denuncas la "krimon" al la justico, esperante gajni ian monpremion.

Tiam la virino konfesas al la mandareno la trompon, kiun ŝi uzis por konvinki sian edzon. Oni elterigas la kadavron kaj ĉiu povas vidi, ke tio estas nur la kadavro de hundo.

La mandareno gratulas la virinon kaj ĵetas la denuncistaĉojn en prizono.

Siaflanke, la edzo, trovante la lecionon trafa, de tiam ne plu ŝparas al sia juna frato kaj amon, kaj helpon.

Eltiraĵo el Ridi Vjetname,
eldonita en 1981 de Fremdlingva Eldonejo.

Vortareto
Fonto: PIV - Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, 1987.

http://kunlaboro.pro.br/esperanto/ridi-vjetname/sagaca-virino