Kunlaboro
Temas que constroem um Mundo Melhor!
Desde 25/03/2007 Estatísticas1329337 visitas.

Esperanto

Ridi Vjetname: Provo veneni la Reĝon aŭ Vojaĝo je la Kosto de la Princino

Trang Quynh ofte troviĝis en kriza situacio, sed li povis ĉiam trovi elirvojon. Iun fojon, de sia naskiĝ-provinco li iris al la ĉefurbo. La vojaĝo postulas plurajn tagojn, do kostis kare. Li havis monon nur por du tagoj de vojaĝo. La trian tagon, kiam la vojaĝ-kostoj estis elĉerpitaj, nia heroo troviĝis en sufiĉe necerta situacio. Survoje, li renkontis neniun konaton. Kaj jen la okaza rimedo, kiu lin savis.

Tiun nokton, anstataŭ dormi, li eliris kaj nur tre malfrue revenis kun unu pakaĵo sub la tuniko. La lin atendanta hotelmastro ekzamenis lin per malfidemaj okuloj.

- Li devas esti ŝtelisto, - diris al si la zorgoplena viro. Mi lin premsekvos.

Trang Quynh eniris sian ĉambreton, eklumigis la oleolampon kaj komencis prepari paketojn.

La hotelmastro, kiu promesis al si observi, sekvi la malhonestulon ankaŭ ne dormis. Tra iu fendeto de la vando apartiganta lian ĉambron de tiu de Trang Quynh, li gvatis.

La ŝajna "malbonfaranto" skribis sur ĉiu paketo skribsignojn, kiujn li silabis basvoĉe sed sufiĉe aŭdeble por atenta orelo. Kaj jen estis, kio aŭdita de la hotelmastro:

- Veneno por la reĝo kaj la reĝino..., veneno por la Sinjoro Trinh ... veneno por Lia Princa Moŝto la pli juna frato de la reĝo.

La hotelmastro forlasis sian observo-postenon kaj sekrete eliris. Ĉe la ektagiĝo, la domo estis ĉirkaŭsieĝata de multaj gvardianoj armitaj per lancoj, tranĉilegoj, sabroj. Oni violente skuis la ankoraŭ dormantan Trang Quynh, kaj antaŭ ol malfermi la okulojn, tiu lasta estis firme katenita. Oni ĵetis lin sur ĉareton kaj veturigis lin al la ĉefurbo.

En la oficejo de la Ministro pri la Justico, Trang Quynh genuiĝis apud siaj timindaj paketoj, kaj la pridemandado komencis.

Dankon pro la zorgado, kies objekto mi estis dum la tuta vojaĝo, - li diris. Sen la Ŝtato, kiu prenis sur sin la pagon de ĉiuj vojaĝkostoj, veturigis min kaj zorgis pri mia sekureco dumvoje, mi estus mortinta pro malsato, du tagojn post kiam mi estis forlasinta mian naskiĝvilaĝon.

Tion dirinte, li malvolvis la paketojn kaj krakmanĝis ties enhavon: sovaĝajn berojn manĝeblajn, sed de malmulto konatajn.

Oni forpelis la ŝerculon, kiu elirante salutis kun malalte kliniĝanta dorso.

Eltiraĵo el Ridi Vjetname,
eldonita en 1981 de Fremdlingva Eldonejo.

Vortareto
Fonto: PIV - Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, 1987.

http://kunlaboro.pro.br/esperanto/ridi-vjetname/provo-veneni-la-regxon