Kunlaboro
Temas que constroem um Mundo Melhor!
Desde 25/03/2007 Estatísticas1330081 visitas.

Esperanto

Ridi Vjetname: Perfekta Pigrulo

Iu maljuna riĉulo estas patro de belkreska knabino. La oldulo, kiu malemis al ĉia penado dum sia tuta vivo, ŝatas tiel multe la pigrecon, ke li rifuzas ĉiujn avantaĝajn edziĝo-proponojn, obstine deklarante, ke li konsentos doni la manon de sia filino nur al knabo pli pigra ol li.

La junulino komencas malpacienciĝi, kaj la patro bedaŭregas la degeneradon de la bonaj kutimoj, kiam iun tagon, ĝuante freŝan aeron sur la perono de sia domo, ili vidas alveni ŝajne maldelikatan junulon, kiu dorsdirekten marŝas. La maljuna riĉulo ne povas sin deteni de rido:

- Kiel vi faras tie? li demandas.

Mi venas por peti la manon de Fraŭlino via filino.

- Sed kial vi dorsdirekten marŝas?

- Por evitigi al mi la penon turni miajn kalkanojn en okazo de rifuzo!

Opiniante, ke li jam trovis sian majstron, la riĉulo tuj konsentas edzinigi al li sian filinon.

Eltiraĵo el Ridi Vjetname,
eldonita en 1981 de Fremdlingva Eldonejo.

Vortareto
Fonto: PIV - Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, 1987.

http://kunlaboro.pro.br/esperanto/ridi-vjetname/perfekta-pigrulo