Kunlaboro
Temas que constroem um Mundo Melhor!
Desde 25/03/2007 Estatísticas1330073 visitas.

Esperanto

Ridi Vjetname: La Persikoj de Longa Vivdaŭro

Iun fojon, la Ĉina Imperiestro oferdonis al la reĝo de Annam-o¹ persikojn en neordinara grandeco nomitajn persikoj de longa vivdaŭro.

La donaco estis alportata dum reĝa aŭdienco. La korteganoj vete admiris la mirindajn fruktojn. Trang Quynh², kiu estis tie, ĉar li estis ankaŭ altoficulo, proksimiĝis al la persikoj, ekprenis unu frukton, ĝin enbuŝigis kaj apetite krakmanĝis.

- Arestu ĉi-tiun krimulon, kaj fortranĉu al li la kapon! - Ordonis la monarko, pala de kolero.

La oficiroj de la kortego sin ĵetigis sur la povran Trang Quynh, kiu tiam plorĝemis kvazaŭ bovido.

- Vi, kiu havis la aŭdacon gustumi tiujn fruktojn destinitajn al via suvereno

- krimo, kiun vi devas pagi per la vivo, kaj nun vi timas morti, fia kaj mallkuraĝa kanajlo! - kriis la reĝo.

- Ne, Via Reĝa Moŝto, - respondis Trang Quynh, ekploregante; se mi ploras, pensu, ke mi timas por Via Plej Nobla Persono, ĉar Vi baldaŭ mortos.

- Kian stultaĵon vi ankoraŭ rakontas al mi, frenezulo! Kiu diris al vi, ke mi baldaŭ ĉesos vivi?

Nu! Via Reĝo Moŝto, vidante tiujn persikojn, kiuj nomiĝas persikoj de longa vivdaŭro, mi volis manĝi unu frukton, ĉar mi deziris vivi ankaŭ plejeble longatempe. Sed mi ankoraŭ ne finmanĝis la kvaronon de la frukto, jam la morto senaverte venis por min kapti ĉe la kolo. Tio kondukis min al la konkludo, ke se Via Reĝa Moŝto nesingardeme manĝus ĉiujn restantajn persikojn, Vi nur pli rapide mortus.

Oni liberigu tiun maliculon! - diris la reĝo, amuzate de tiu aŭdaca ŝerco.

Eltiraĵo el Ridi Vjetname,
eldonita en 1981 de Fremdlingva Eldonejo.

Notoj

  1. Malnova nomo, kiun la ĉinaj feŭduloj donis al Vjetnamio kaj kiu signifas La pacigita Sudo.
  2. Persono de la XVIIIa jarcento, tre populara pro siaj bravaj agoj, siaj spritaĵoj kaj aparte siaj pendumindaj trompaĵoj, laŭ la maniero de German Till Eulenspiegel, kies viktimoj estis precipe la potenculoj kaj la riĉuloj.

Vortareto
Fonto: PIV - Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, 1987.

http://kunlaboro.pro.br/esperanto/ridi-vjetname/la-persikoj-de-longa-vivdauxro