Kunlaboro
Temas que constroem um Mundo Melhor!
Desde 25/03/2007 Estatísticas1329445 visitas.

Esperanto

Ridi Vjetname: La Kato de la Reĝo kaj la Kato de la Popolo

La reĝo posedis tre belan katon. Trang Quynh havis la ideon forrabi ĝin de li. Li tuj efektivigis sian planon, kaj baldaŭ la kato venis loĝi ĉe Trang Quynh, kiu fariĝis laŭlega posedanto de la besto.

Por sukcese pravigi sin en ĉiam antaŭvidebla disputo, la ruzega Trang Quynh komencis speciale dresi la kvarpiedulon. Ĉiutage, li metis tiun lastan inter du pladoj, el kiuj unu estis plenigita per plej bonaj manĝaĵoj kaj la alia, per malpuraj manĝorestaĵoj.

La besto, bone nutrita ĉe la reĝo, tuj kompreneble, sin ĵetis sur la pladon, kiun ĝi trovis plej konvena por sia gusto. Sed, tio, kion ĝi tute ne atendis estis forta vergobato, kiun la nova mastro donis al ĝi sur la dorson, samtempe kiam brutala mano revenigis ĝin per la orelo al la malŝatita plado.

Tiu maneĝo ripetiĝis ĉiutage kaj, kiel ĉia brogita kato timas malvarman akvon, tiu de Trang Quynh, post kelka tempo, fine rezignis komplete siajn aristokratajn kutimojn.

Estis la momento, kiun atendis Trang Quynh por montri sian katon tute malkaŝe.

La reĝo baldaŭ eksciis, en kiuj manoj troviĝis lia malaperinta havaĵo. Li perforte venigis Trang Quynh kaj la katon. Nenia dubo: la besto, kiun li vidis antaŭ si estis ĝuste lia.

Trang Quynh estis do konvinke kulpigita pri ŝtelo malprofite por la reĝo. Facile estas diveni, kio okazos al li.

- Eblas, ke mia kato similas al tiu de Via Reĝa Moŝto, sed ĝi vere apartenas al mi, - protestis Trang Quynh. Ia simileco de la felkoloro estas tute malfirma pruvo! Estas centoj da katoj, kiuj similas unuj al la aliaj. Por definitive konkludi, al kiu apartenas la kato, necesaj estus pli konvinkaj pruvoj.

- Kaj kian pruvon vi povos doni por nin konvinki, ke tiu kato apartenas al vi, senhonta fripono?

- Jen ĝi estas! Via Reĝa Moŝto havas favorajn kondiĉojn por bone nutri sian katon, kiu devas esti tre delikata en sia manĝo. La mia, kiu devas adapti sian vivmanieron al tiu de sia mastro, povra sentaŭgulo, malfacile gajnanta sian vivopanon, evidente havas pli plebajn gustojn. Vi ordonu, ke oni alportu du pladojn diferencajn per la kvalito de ties enhavo, kaj Via Reĝa Moŝto tuj konvinkiĝos pri tio.

La reĝo konsentis kaj la ekzameno okazis.

Senutile estas diru, ke la besto trapasis la elprovon je la gloro de sia nova mastro.

Trang Quynh revenigis sian katon, lasante la reĝon tute konfuzita.

Eltiraĵo el Ridi Vjetname,
eldonita en 1981 de Fremdlingva Eldonejo.

Vortareto
Fonto: PIV - Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, 1987.

http://kunlaboro.pro.br/esperanto/ridi-vjetname/la-kato-de-la-regxo