Kunlaboro
Temas que constroem um Mundo Melhor!
Desde 25/03/2007 Estatísticas1347589 visitas.

Esperanto

Ridi Vjetname: La dioj trompitaj de Trang Quynh

En la malnova Vjetnamio, kutimo estis, ke la kandidatoj al universitataj konkursoj faru, antaŭ la tagoj de la ekzamenoj, oferadojn al la Genioj por petadi ties protekton.

Trang Quynh tute ne kredis je la Genioj. Sed liaj gepatroj ne volis, ke sia filo altiru sur sin la dian koleron kaj, ke kaŭze de tio, la vojo al honoroj estu fermita antaŭ li.

Trang Quynh faris do tion, kion rekomendis al li la gepatroj. Sed la mono, kiu estis donita al li por aĉeti la necesaĵon li jam tute elspezis por la manĝo. Kun malplenaj manoj li eniris iun templon, kie estis adorata Genio famkonata kiel tre potenca, genufleksis kaj faris jenan preĝon:

- Ho potenca Genio! Mi estas malriĉa kaj povas oferi nenion al vi nuntempe. Sed, se vi dignas etendi sur min vian protekton por ke mi sukcese trapasu miajn ekzamenojn, mi oferos al vi unu bovinon, honorparolo de Quynh!

Kaj li estis akceptita kiel Cong Sinh¹.

Rememorante tiam, ke li devis plenumi sian promeson al sia protektanta Genio, Trang Quynh iris prunti unu bovinon, kiun li kondukis kun ĝia ido al la templo.

Al la tablo, sur kiu sidis la idolo, li ŝnurligis la bovinon kaj lasis la bovidon tute libera. Poste, li adorkliniĝis antaŭ la altaro.

- Dankon, ho Genio, kiu per via efika protekto jam certigis al mi sukcesojn en la ekzamenoj! Jen la bovino kiun mi promesis oferi al vi. Akceptu ĝin, mi petas!

Tion dirinte, li retiriĝis kaj forkondukis la bovidon. Ekvidante sian idon foriri malproksimen, la bovino sin antaŭenĵetis por ĝin kuratingi kuntrenante la tablon, al kiu ĝi estis ligita. Ĉiuj kultobjektoj, inkluzive la statueton, rulfalis kun bruado.

- Kion? - ekkriis Trang Quynh sin turnante posten. Vi do kompatas mian povrecon, ho Dio de la Mizerikordo, kaj returne sendas al mi la oferaĵon, ĉu ne? Bone! Estu plenumata via volo!

Li remetis la tablon sur ties piedoj, restarigis la kultobjektojn kaj la statueton, malligis la bovinon kaj ĝin forkondukis.

Eltiraĵo el Ridi Vjetname,
eldonita en 1981 de Fremdlingva Eldonejo.

Notoj

  1. Universitata grado egala al tiu de licenciato..

Vortareto
Fonto: PIV - Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, 1987.

http://kunlaboro.pro.br/esperanto/ridi-vjetname/la-dioj-trompitaj-de-trang-quynh