Kunlaboro
Temas que constroem um Mundo Melhor!
Desde 25/03/2007 Estatísticas1330066 visitas.

Esperanto

Ridi Vjetname: Ĉampiono

Iu troŝparema maljunulo havas du filinojn, kiujn li edzinigis al du avaruloj. Laŭkutime, dum tradiciaj festotagoj la infanoj devas oferi, kiel ateston de sia fila pieco, donacojn al siaj gepatroj kaj bogepatroj.

Niaj ambaŭ bofiloj, kvankam avaregaj, ne povas tamen eskapi el la postuloj de la tradicia moralo. Sed, ili faras ĉion eblan por fari tiujn postulojn kiel plej akcepteblaj por ilia monsako.

La donacoj devas konsisti ordinare el vivantaj porkoj, kaproj, kokinoj, anasoj kaj aliaj similaĵoj. La unua bofilo imagas artifikon, kiun li tuj plenumas; li iras ĉe fabrikanto de kultobjektoj kaj aĉetas unu kolor-desegnaĵon prezentantan ĉion, kio povas kontentigi la plej ekstravagancajn postulojn de bopatro: bovoj, porkoj, kokoj kaj kokinoj, fruktoj kaj alkoholaĵoj ktp.

Nia knabego triumfe alportas al la patro de sia edzino tiujn riĉaĵojn, kiuj rezultis el la talento de religia pentristo kaj de avarega bofilo.

Kiam li alvenas, li vidas samtempe alveni la alia bofilo, kiu kaŝas ion en sia robo kaj afektas misterian mienon. La unua estas avide scivolema, sed al la demandoj, kiujn li faras, la edzo de lia bofratino respondas nur per solena muteco.

La bopatro ceremonie sidas sur sia lito por ricevi la donacojn de siaj bofiloj. Al la unua bofilo, li direktas demandon:

- Kion vi alportas al mi kiel donacojn, filo mia?

- Ĉijare, respondas la bofilo, mi malriĉiĝas kaj povas, ho patro, alporti al vi nur unu bovon, unu bovinon, anserojn, fruktojn kaj alkoholaĵojn. Jen ili. Estu bonkora por ne forĵeti tiun modestan ateston pri la pieco de filo, kiu vin amas pli ol sian vivon kaj kiu prezentas al vi la plej varmajn bondezirojn por la malfermiĝantan jaro.

Post tiu patosa deklamo, li elpoŝigas la desegnaĵon kaj per ambaŭ manoj ĝin oferas al sia bopatro, ŝajnigante kvazaŭ li subfleksiĝus sub la pezo de la imagaj donacoj.

- Bone, - aprobas la bopatro, tute emocia, - mi vin dankas. Tamen, permesu, ke mi faru al vi tiun rimarkegon: malgraŭ via povra situacio, vi aĉetis por mi tro da aĵoj. Miaopinie, vi estas tro malŝparema.

- Kaj vi, filo mia, - li sin turnas al la dua bofilo, kiajn agrablajn donacojn vi alportas al mi okaze de la Novjaro?

Tiam antaŭenpasas la edzo de lia pli juna filino, kaj, eltirinte el sub sia robo une vergeton, kiun li zorge kaŝis ĝis tiam, la knabego rapide desegnas sur la ebenbatita tero de la planko figurojn prezentantajn maldetale animalojn, kies grandeco superas de malproksime tiujn, kiuj estas prezentitaj sur la desegnaĵo de la unua bofilo.

- Jen, ho patro, tio, kion mi povas oferi al vi kun miaj bondeziroj de feliĉa Novjaro. Mi humile petas vian pardonon pro tio, ke mi ne povas, kaŭze de la malvasteco de la pargeto de via domo, alporti al vi pli grandajn kaj pli grasajn bovojn, bovinojn kaj porkojn!

- Bonege! - aprobas la patro - Vi estas certe pli progresema ol via frato. Sed mi trovas tamen, ke tio ankoraŭ estas malŝparemo. Kaj, miaflanke, kiel dankon al tiuj signoj de fila pieco, kiujn vi ambaŭ montris al mi, mi invitas vin, karaj filoj, trinki jenan tason da alkoholaĵo.

Kaj li gestas, kvazaŭ li verŝus la trinkaĵon, “Trinkinte”, la bofiloj rekonas, ke ili estas mal-indaj je sia bopatro, vere escepta genio.

Eltiraĵo el Ridi Vjetname,
eldonita en 1981 de Fremdlingva Eldonejo.

Vortareto
Fonto: PIV - Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, 1987.

http://kunlaboro.pro.br/esperanto/ridi-vjetname/cxampiono