Kunlaboro
Temas que constroem um Mundo Melhor!
Desde 25/03/2007 Estatísticas1330072 visitas.

Esperanto

Ridi Vjetname: Bubalo estas pli granda ol Muso

Tiu subprefekto vere estas la perlo el la mandarenoj, la escepto, kiu konfirmas la regulon, ĉar neniam oni vidis lin ricevi la plej etan koruptmonon. Tial, kiam li atingis la emeritan aĝon, la dankema loĝantaro decidis oferdoni al li unu suveniron indan je lia nobla virto.

Ne kuraĝante sin turni rekte al la mandareno, la delegitoj petis lian edzinon konigi al ili, kio povus plaĉi al ilia subprefekto.

- Tial ke vi insistas, diris Sinjorino subprefektedzino, unu malgranda kuriozaĵo tute taŭgas.

- Bona ideo! ... ĥore ekkriis la delegitoj. Ĉu vi povus, Sinjorino, diri al ni, en kia jaro S-ro Granda Mandareno estis naskita?

- En la jaro de la Muso¹... Kial do?

- Nu! Ni oferdonos al li unu muson el masiva arĝento je natura grandeco.

Sinjorino Subprefektedzino ricevis la donacon, aŭdacante diri nenion al sia edzo.

Kelkajn jarojn pli poste, nia mandareno travivis malfacilajn tagojn. Lia edzino distranĉis la muson en pecetojn, kiujn ŝi vendis unu post la alia por kovri la familiajn elspezojn. Malkovrinte baldaŭ la aferon, Sinjoro ekmiras kaj demandis ŝin pri la deveno de tiu arĝenta muso. Tremetante, la edzino rakontis al li la historion kaj volonte atendis de li fortan indignon. Sed li simple diris:

- Mia povra karulino! Kial diri la veron? Vi devus pliĝuste respondi, ke mi naskiĝis en la jaro de la Bubalo!

Tiel agus ĉia mandareno inda je tiu nomo.

Eltiraĵo el Ridi Vjetname,
eldonita en 1981 de Fremdlingva Eldonejo.

Noto

¹ La lunkalendaro dividas la tempon en 12-jarajn ciklojn. Ĉiu jaro estas simboligita per unu animalo, nome Muson, Bubalon, Tigron, Katon, Drakon, Serpenton, Ĉevalon, Kapron, Simion, Kokon, Hundon kaj Porkon.

Vortareto
Fonto: PIV - Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, 1987.

http://kunlaboro.pro.br/esperanto/ridi-vjetname/bubalo-estas-pli-granda-ol-muso