Kunlaboro
Temas que constroem um Mundo Melhor!
Desde 25/03/2007 Estatísticas1347125 visitas.

Esperanto

Vjetnamaj Fabeloj: La diino Ti King

Malnovtempe vivis la junulo, kiu trapasis sinsekve naŭ vivojn. Ĉiuj estis senriproĉaj, tamen li ne estis diigita.

Je sia deka reenkarniĝo¹, sia animo vivigis la korpon de la junulino nomiĝinta Ti King. Ŝi estis dolĉa belulino, laborema kaj lerta mastrumantino kaj pia filino, deveninta de riĉa familio.

Je sia matureco, siaj gepatroj edzinigis ŝin al Tjen Si, lernema studinto, kiu fervore sin dediĉis al studado.

Unu vesperon, li estis leganta kaj sia edzino kudranta apude, sub flagrema lamp-lumo. Lacigita de la legado, li kuŝiĝis sur lito, metinta sian kapon sur ŝiajn genuojn kaj ekdormis. Laŭplace ŝi kontemplis lian belan vizaĝon kaj subite ekrimarkis unu haron sub lia mentono. Ŝi pensis, ke tio estis malbona signo kaj intencis forigi ĝin.

Ŝi prenis tranĉileton el sia kudrujo por tion fari. Ĝuste tiam Tjen Si vekiĝis. Vidante la klingon brilantan en ŝia mano, li manprenis ĝin kriante:

Kio! Ĉu vi volas mortigi min dum mia dormo?

Ti King trankvile respondis:

Ne, ne! Mi intencas forigi la malbonan haron, kiun mi ekvidas sub via mentono.

Tjen Si ne kredis ŝin kaj diris:

Ne provu senkulpiĝi. Vi povis fari tion kiam mi vekiĝos.

Tiun momenton la patrino aperis. Ŝi aŭdis la koleran voĉon de sia filo kaj furioze ekkriis:

Ah! Kruela virino! Vi preskaŭ mortigis vian edzon.

Plorante Ti King genuiĝis kaj klarigis al ili, ke ŝi nur intencis fari bonon al sia edzo per forigo de la malbona signo. Sed ili maljuste akuzis ŝin pri intenca krimo pretekste, ke ŝi estis kaptita ĉe freŝa faro. Ŝi estis tuj forpelita al siaj gepatroj. Sed ŝi ne aŭdacis iri al ili. Ŝi maskovestiĝis kiel viro kaj vagadis dum longa tempo. Survoje, ŝi ekvidis pagodon kaj petis de la tiea supera bonzo loĝejon kaj la permeson fariĝi bonzo. Sub la nomo King Tam, ŝi sin dediĉis al Budao.

Sed baldaŭ okazis al Ti King misaventuro. Ti Maŭ, la leĝeranima kaj frivola filino de riĉulo, frekventis la pagodon, enamiĝis al la bonaspektan bonzon King Tam. Sed la bonzo evitis renkontiĝon kun ŝi. Pro am-malespero, ŝi estigis sekretan rilaton kun unu el la servistoj de sia familio kaj gravediĝis de li.

Tiutempe graveda fraŭlino estis severe punita de la vilaĝa aŭtoritato. Estante pridemandita, ŝi ne aŭdacis diri la veron kaj akuzis la junan bonzon. La lasta estis konvokita de la aŭtoritato kaj punita per bastonado. Tamen King Tam decideme ne malkaŝis sian veran identecon. Pro kompato al sia milda malsuperulo, la supera bonzo pagis amendon por li kaj kondukis lin al la pagodo. Sed por eviti svagan onidiron, King Tam devis loĝi en kabano troviĝinta ekstere de la pagodo. Kvankam la bonzo rezigne akceptis maljustaĵon, li ne estis ankoraŭ liberigita de sufero.

La diboĉita Ti Maŭ naskis bebon kaj delasis lin antaŭ la pagodo. La bonzo estis tre perpleksa kaj embarasita. Se li prenis sur sin la respondecon nutri la bebon, li konfesis la kulpon pri io, kion li ne faris. Sed lia bonkoreco instigis lin prizorgi la kompatindan, fragilan estaĵon. Li prenis la ĝemantan novnaskiton en siaj brakoj. Ĉiutage li iris de domo al domo peti lakton por sia adoptita infano kaj dediĉis sian tutan tempon dum ses jaroj al ĝia nutrado kaj prizorgado. Ju pli la infano kreskiĝis, des pli li malfortiĝis. Kiam King Tam estis tuj mortonta, li skribis al siaj gepatroj kaj sciigis al ili, ke li estis viktimo de maljusteco. Tuj poste li eligis sian animon.

Dum la preparado de la entombigo, oni malkovris la veran identecon de la mortinto kaj rekonis la maljustaĵon imputitan al ŝi. La supera bonzo de la pagodo establigis altaron honore al Ti King. La falsa akuzinto Ti Maŭ estis devigita porti funebron pro Ti King. Dum la funebra ceremonio, aperis nubo-aŭreolo, meze de kio staris Budao, kiu venis por konduki Ti King, levigitan al la rango de diino, al la ĉiela mondo.

Nuntempe, kiam okazas evidenta maljustaĵo, oni diras, ke estas "la maljustaĵo de Ti King" .

Adaptita de Nguyen Thi Ngọc Lan
el Vjetnamio

Noto

  1. Laŭ la metempsikozo de Budhismo, reenkarniĝo estas postmorta transmigrado de la animo el la korpo de mortinto en tiun de novmortinto.

Vortareto
Fonto: PIV - Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, 1987.

http://kunlaboro.pro.br/esperanto/fabeloj/la-diino-ti-king