Kunlaboro
Temas que constroem um Mundo Melhor!
Desde 25/03/2007 Estatísticas1347092 visitas.

Esperanto

Vjetnamaj Fabeloj: La Dankema Reĝo

Sub la kruelega reĝimo starigita de la agresintoj Ming de 1414, la popolo de la lando Dai Viet¹ vivis en mizero kaj suferado. Malamego kaj venĝemo bolis en ilia koro. En 1418 unu patriota junulo nomiĝinta Le Loj grupigis tiujn en la tuta lando kaj gvidis la dekjaran popol-insurekcion. Pro manko de armiloj kaj provianto, la ribeluloj spertis multajn malsukcesojn.

En abortigita ribelo, Le Loj estis postkurata de malamikaj soldatoj. Survoje li ekvidis du maljunulojn, kiuj estis kaptantaj fiŝon en rizejo. Al ili li petis:

Mi estas en danĝero. Permesu al mi kapti fiŝon kune kun vi.

La viro tuj transdonis al Le Loj sian vestaĵon kaj diris al li imiti siajn gestojn. Kiam la lasta ĵus enigis siajn manojn en koton, la soldatoj alvenis. Unu el ili demandis al la viro:

He! Ĉu vi vidis iun trapasinton?

La viro neis kaj Le Loj estis savita. Kelkaj ribeluloj alvenis kaj ĝojis pri tio, ke ilia komandinto jam evitis danĝeron. La oldulo invitis ĉiujn al sia hejmo. Li regalis siajn gastojn per fiŝo kaj lia ununura dombesto, la amega simio. En la adiaŭa momento, Le Loj diris al la gastigintoj:

Elkore mi dankas vin pro via bonkoreco. Kiam nia lando estos liberigata de la fremdlanda jugon, mi certe pagos al vi mian dankŝuldon.

Alifoje, kiam Le Loj estis fuĝanta antaŭ malamikaj trupoj, li ekvidis kadavron de junulino mortigita de malamikoj. Li preĝis ŝian animon savi lin kaj sin deĵetis en la apudan arbetaĵon. Liaj postkurintoj alvenis kun ĉashundoj. Kiel unu hundo bojis furioze antaŭ la arbetaĵo, unu soldato dubis, ke la fuĝinto kaŝis tie, ĵetis sian lancon enen kaj vundis la kruron de Le Loj. La lasta sin detenis de krio kaj haste frotpurigis sian sangon sur la lanco per la basko de sia vesto. Subite furo eksaltis el la kaŝejo kaj la hundoj ekforkuris ĝin. Danke al la furo, Le Loj estis savita.

En februaro 1428, la ribeluloj rekonkeris multajn citadelojn kaj forpelis la okupintojn el sia lando. La paco reestiĝis, Le Loj estis surtronigita. La reĝo Li Taj To instalis sian Kortegon en Dong Do². Li pensis tuj pri liaj savintoj, delegis mandarenon alporti al la fiŝkaptistoj pladon da oro kaj argento kiel rekompencon. Sed ili jam mortis. La reĝo konstruigis en la loko de ilia kabano templon memore al ili. Ĉiujare la mandarenoj de la Kortego celebris tie la ceremonion homaĝe al la bonkoraj fiŝkaptistoj. La reĝo ankaŭ konstruigis pagodeton tie, kie li estis savita de la animo de la mortintino. Al ŝi li dediĉis la titolon La Damo-defendinto de la Patrujo. La popolo nomis ŝin amege La Damo-furo.

Notoj

  1. Dai Viet - Nuna Vjetnamio.
  2. Dong Do - La malnova nomo de Hanojo.

Vortareto
Fonto: PIV - Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, 1987.

http://kunlaboro.pro.br/esperanto/fabeloj/la-dankema-regxo